Webansvarlig Johnny Grindvoll 95981573 johnny@grindvoll.org
Redaktør Slepet Turid Aa. Grindvoll 95981634  turid@grindvoll.org

Lokalt æreskollegie

Arne Ringen 414 38 225 arringen@outlook.com

Arrangementskomite

     

Revisorer

     

Valgkomite

Bjørn Slåen 416 42 618 bjornslaaen@hotmail.com

Trafikksikkerhetskomite

     

Teknisk delegert