Webansvarlig Kjetil Landmark 941 59 831 kjetil.landmark@live.no
Redaktør Slepet      

Lokalt æreskollegie

Arne Ringen 414 38 225 arringen@bbnett.no

Arrangementskomite

     

Revisorer

     

Valgkomite

Bjørn Slåen 416 42 618 bjornslaaen@hotmail.com

Trafikksikkerhetskomite

     

Teknisk delegert